ZanimljivostU susret opoziciji Marsa i Saturna preko ose Rak/Jarac

12. juna 2019.by Mira0

Osa Rak/Jarac

Ako je cilj astrologije da nas upozna sa kosmičkim zakonima, onda je lični cilj dovesti sebe u balans sa istima.

,,Da bi se Duša otvorila i bila velika, neophodno je isceliti one stvari koje su iz nekog razloga problematične. One su u našem horoskopu definisane kroz određene teške aspekte i pozicije planeta koje, možda, nisu udobne, te kroz ova mesta svetlost naprosto ne prolazi u punoj meri. Na nekom nivou postoji grč koji nam ne dozvoljava da kružimo energijom… A. Imširagić

Izazov svakog znaka je ono što mu stoji nasuprot, ono ka čemu stremi i sa čim mora naučiti da sarađuje.

Jedna od najvažnijih osa je Rak/Jarac. Osa onoga iz čega smo nastali, od čega potičemo i ka čemu stremimo.

Porodica iz koje nastajemo i ona koju stvaramo.

Šta je bilo, ponoviće se ukoliko ne spoznamo na čemu treba raditi da bismo evoluirali van obrasca koji je uslovljen onim iz čega potičemo.

,,Mislila sam da je ostalo u dalekoj prošlosti, iza brave vremena… Ali izgleda da se ništa ne zaboravlja! Sve se vraća kroz sećanja predaka…“

Najveći broj ljudi ponavlja sudbinu svojih predaka, samo u modernijoj verziji. Retki su oni koji krenu putem serije 11, koja predstavlja put OSLOBOĐENJA od uslovljenosti i utabanih staza predaka.

A oslobađanje se odvija preko Vodolije i serije 11 koja predstavlja SADA i OVDE, što je tačka izlaska iz horizontale vremena i ulaska u vertikalu nepristrasnog svedočenja sopstvenom životu. Posmatrati to što je sada i ovde, biti prisutan u svom životu bez identifikacije sa mnoštvom glasova u sebi je način da se prevaziđe osa Rak/Jarac i lagano uplovi u osu Lav/Vodolija, serija 5 i 11 – slobodna kreacija sopstvenom voljom.

Rak/Mesec – voda koja pamti, seća se, pod uplivom impresija, u traganju za Jupiterom pronalazi znak Jarca/Saturna koji mu po osi pripada. Stoga, ako postoji dug kroz seriju 4 (porodica iz koje potičem) onda se preko ove ose dug preuzima i manifestuje u 10 (porodica koju sam stvorio).

Kada su Saturn i Mesec, odnosno vladari serije 4/10 u dobrom aspektu, preci pomažu natusu da kroz svoju porodicu ima skladne odnose, te da lagano uplovi u osu 5/11, ali ako su u kvadratu ili opoziciji onda preci koče i ometaju, bore se jedni protiv drugih, a poprište je porodica koju smo oformili.

Šta znači od lošeg napraviti dobar aspekat?

Opozicija serije 4/10, večiti antagonizam, aspekat gde moraš odustati od sebe.

Opozicija ukazuje na suprotnosti koje se moraju pomiriti da bi se stvorila celina. A ravnoteža se postiže kroz razumevanje i prihvatanje suprotnog elementa. A kako se to radi? Tako što odustaješ od sebe, odustaješ od sopstvene SAMOVOLJE što jeste Rak, kako bi dostigao VOLJU, što jeste Jarac!

Pritisak jača, upravo, kroz odbacivanje i neprihvatanje.

Optužujući drugu stranu da je kriva za dešavanja, na nju projektujemo sve što ne prihvatamo i odbacujemo kod sebe. Sve što je duboko zakopano, potisnuto i zaboravljeno u prašnjavim pretincima naših predaka a čiji glasovi sada traže, zahtevaju…

Ne prihvatajući bilo kakvu odgovornost za situaciju koja nas muči, samo ponavljamo i ponavljamo priču predaka koja se toliko puta odigrala da je postala potpuno mehanička. Sada se odvija sama od sebe bez ikakve mogućnosti izlazka iz začaranog kruga.

Rezultat je konstatno nezadovoljstvo osobom koja je preko puta nas, drugim ljudima i odnosima.

Ista ta drama se odigrava u nama tako što je jedan deo nas nezadovoljan drugim delom, pokušavajući da ga na svaki način privoli na jednu stranu. Ili jedan deo nas pokušava da otcepi, odbaci drugi deo, ne prihvatajući da je i on deo nas…

Poricanje sopstvenih nedostataka ne dovodi do njihovog nestajanja, naprotiv, jača ih…

Sada preci koji su se protiv nečega, moraju naučiti da sarađuju na licu mesta, u porodici koju smo formirali.

Mesec kaže ja želim, Saturn ja moram.

Neprekidna tenzija između moram i želim!

Biti u poziciji da ovo vidimo korak je ka integrisanju. Neidentifikovati se sa tim je put ka oslobođenju.

Ja nije ni predak, niti je ono što smo postali kroz vaspitanje, obrazovanje, socijalizaciju… Možda ja ne zna ko je ali sigurno nije onaj ko je postao kroz ugrađivanje tuđih vrednosti.

Osvešćivanjem suprotnosti, kroz prihvatanje onoga što je suprotstavljeno na putu smo stvaranja dobrog aspekta.

Kvadrat serije 4/10, greške koje se stalno ponavljaju, aspekat gde ništa ne ide bez borbe, suza i bola.

Kada su vladari serije 4 i 10 u kvadratu, greške se nerekidno ponavljaju, te ono što se dešavalo u primarnoj porodici nosi tendenciju da se stalno ponavlja, sada, u porodici koju smo zasnovali.

Kvadrat je aspekat besa i nemira, a poligon za borbu je, preko serije 4/10, porodica. Ako borbe nema spolja, onda je borba iznutra kroz neprekidno pokušavanje da se nadvladaju, uguše ili potisnu nepoželjne osobine.

Kvadrat je aspekat dokazivanja da smo vredniji i bolji, pri čemu lako postajemo nasilni u potrebi da eliminišemo nepoželjne elemente, bilo da su u pitanju spoljašnja dešavanja ili unutrašnje vrednosti.

U natalnoj karti kada su vladari serije 4 i 10 u kvadratu otac i majka se ne mogu ni složiti ni rastati. Moji preci bore se sa tvojim precima, a na unutrašnjem planu je stalna tenzija između onoga što moramo i što želimo, između sumnje i poverenja, između distance i bliskosti.

Ovde smo preuzeli sudbinu svojih predaka kako bi je sada razrešili.

Kako napraviti trigon, tj. otvoriti put ka interakciji i saradnji?

Imati zajednički cilj i ka njemu stremiti bez identifikacije sa stanjem napetosti i tenzije.

Samo prihvatanje otklanja svaki oblik nemira. Kao kada postoji bol, što jače pokušavamo da ga se rešimo sve je intenzivniji. Stati i prihvatiti, istrpeti period suočavanja, put je za pravljenje trigona ili sekstila.

Trigon je aspekat u kome dve energije teku ka istom cilju.

Biti u pokušaju da se prati prirodan tok stvari je formiranje trigona. Prikupljanje informacija stvara sekstil koji rezultira lakoćom u sporazumevanju, te konačno omogućava saradnju između elemenata koji ne sarađuju u kvadratu ili opoziciji.

Konjukcija vladara serije 4/10, zajedničko delovanje bez obzira na razlike, aspekat fokusa.

Ako su u konjukciji vladari serije 4 i 10 traži se zajedničko delovanje, dve strane koje su u prirodnoj opoziciji imaju šansu da deluju zajedno na način znaka u kome se nalaze. Različite energije se ujedinjuju zarad zajedničke svrhe. Idu u istom smeru bez obzira na različitosti…

Da bismo iscelili sećanje predaka prvo svaku planetu pojedinačno treba dovesti u lični balans, a zatim ih naučiti da sarađuju kroz prihvatanje onoga protiv čega se bore kada su u kvadratu. Ako su u opoziciji, suprotstavljene planete treba naučiti da odustanu od samovolje kroz poštovanje suprotstavljenih principa.

Piše:
Joksimović Tanja; ISAR CAP, profesionalna astrologija.
Sva prava zadržana.

Ostavite komentar

https://www.tvojastrolog.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Pratite nas