ASTRLOGMarko Stevanović

https://www.tvojastrolog.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png
VAGA
YOUTUBE
POZOVITE 0906/250-252 Šifra:85. Cena za poziv 42 din/0.5min.
SMS PORUKA Sva vaša pitanja vezana za ljubav, posao, zdravlje..možete postaviti putem SMS poruke sledećeg sadržaja: Ukucaj CAT RAZMAK DATUM, MESTO, VREME RODJENJA razmak kao i svoje PITANJE na broj 4455 Cena SMS saveta iznosi: MTS 182.2 din, TELENOR 183 din i VIP 180 Na poruke odgovara Nevena Cvetković.

Studirajući medicinu, javilo mi se interesovanje ka dubljim istraživanjima uzroka i posledica ljudske svesti, kao i svega pojavnog što može da utiče na različite oblike njene manifestacije. Ujedno, smatrajući da sve što je spolja – jednako je i onome što je i unutar samog čoveka, sve većim ulaženjem u suštinu uzroka, čitajući i analizirajući alternativne nauke, spontano sam se udaljavao od zvanične medicine, otkrivši tako sakrivene i tamne hodnike ljudske psihe, iz kojih ona deluje i odražava se na budnu ljudsku svest, sa različitih svojih unutrašnjih nivoa. Istraživajući tako i na taj naèin, spontano sam se susreo i sa astrologijom, koja mi je pružila odgovore na sva pitanja, koja se odnose na sve te nivoe ljudske psihe koje sam prethodno istraživao. Učeći me, da su svi odgovori zapisani u kosmosu i njegovim zakonima, a nosioci tih zakona smo mi ljudi, koji po njima delujemo, mislimo – odnosno postojimo, tako sam krenuo sa izučavanjem astrologije, upisavši studije na institutu “Johanes Kepelr” u Beogradu, završio ih i stekao zvanje diplomirani astrolog. U radu sa klijentima najviše se bavim: prediktivnom astrologijom, medicinskom astrologijom, karmièčkom astrologijom, kao i astrologijom odnosa.

https://www.tvojastrolog.com/wp-content/uploads/2019/04/marko-1.jpg
https://www.tvojastrolog.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Pratite nas